ทางบริษัท อีซี่ ชิปปิ้ง แอนด์ ฟาสท์ ทรานสปอร์ท จำกัด มีประสบการณ์ด้านการขนส่งสินค้าทางบก ทางอากาศ รวมกระทั่งการดำเนินงานพิธีศุลกากร ในการให้บริการเราคำนึงถึงความต้องการของลูกค้าเป็นสำคัญและความสะดวกรวดเร็วของการให้บริการ

  การทำงานที่เป็นระบบและเป็นระเบียบ ทุกขั้นตอนต้องผ่านการตรวจสอบและกำกับดูแลจากทีมงานของเรา เพราะการทำงาน เป็นตัวแทนหรือว่าชิปปิ้งต้องมีความรู้และความเข้าใจ หลักเกณฑ์ต่าง ๆ และทำให้ครบทุกขั้นตอนที่ทางศุลลากรกำหนด ทำให้การทำงานสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีฉับไว ไร้ปัญหาต่าง ๆ ของออกไว ตามกำหนดเวลา

เป้าหมายของเรา มุ่งเน้นการบริการที่มีคุณภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทำให้มีการขยายงานอย่างต่อเนื่องและเป็นที่ไว้วางใจแก่ลูกค้า

**ประกาศแจ้งพ้นสภาพการเป็นพนักงาน (นายไกรยศ สำราญจิตร์ )**

ภาพตัวอย่างงาน